Disclaimer

Copyright

Alle inhoud (bijv. teksten, ontwerpen, foto’s, tekeningen, voorbeelden, afbeeldingen, grafieken etc.) en eventuele alle andere auteursrechterlijk beschermde werken op deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gebruikt, overgenomen of opgeslagen, tenzij Mark in Media hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend.

Aansprakelijkheid

Mark in Media zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft geen garanties en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op markinmedia.com.

Het gebruik, opvolgen of (doen) toepassen van informatie op markinmedia.com door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Alle direct of indirect op deze website verkrijgbare informatie, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Mark in Media sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via markinmedia.com, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit markinmedia.com wordt verwezen.

Links

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Mark in Media geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Mark in Media de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

 +31 84 83 40 222 (service nr)

 

 Gevestigd in Amsterdam

Wil je weten wat er mogelijk is of wat een website kost?

Neem gerust contact op:

Bel direct | Stuur een e-mail

Zoek je een professional die jou helpt bij het ontwikkelen van een nieuwe website?

Wil je ondersteuning bij de techniek en het vertalen van ideeën?

Lees meer over mijn aanpak.